INLOGGEN

Actueel

1 augustus 2017


Checklist identificeren uitzendkrachten

Wie heb je eigenlijk in dienst? Hieronder een handige samenvatting voor identificeren van uitzendkrachten:

Uitzendkrachten identificeren
Als je onderneming zaken doet met Go2 Payroll of een ander payrollbedrijf of uitzendbureau, en er dus uitzendkrachten op de werkvloer rondlopen, moet je vanwege de identificatieplicht weten wie zij zijn. De regels voor uitzendkrachten zitten wel wat anders in elkaar dan die voor werknemers die rechtstreeks bij je onderneming in dienst zijn.

Controleren
Als inlenende werkgever moet je de identiteit van elke uitzendkracht die je inhuurt, controleren. Dat heeft de verificatieplicht. Dat doe je door vóór aanvang van de werkzaamheden het originele identiteitsbewijs te controleren op vijf punten:
- De pasfoto: is de persoon op de foto inderdaad de uitzendkracht die voor je organisatie komt werken?
- De kenmerken: kloppen de genoemde fysieke kenmerken zoals de lengte en de leeftijd van de werknemer?
- De handtekening: laat de werknemer een handtekening zetten en controleer of deze overeenkomt met de handtekening op het identiteitsbewijs.
- De geldigheid van het document: is de vervaldatum nog niet verstreken? Let op! Bij ongeldig ID bewijs mag de medewerker niet aan het werk!
- De nationaliteit: is de nationaliteit vermeld?

Nationaliteit

Op een rijbewijs en op een verklaring van de Belastingdienst met sofinummer/Burgerservicenummer staat geen nationaliteit. Daarom zijn dit geen geldige identiteitsbewijzen voor de verificatieplicht. Het is wel voldoende voor de identificatieplicht die de werknemer op de werkvloer heeft. Zo lang hij zich voor aanvang van de werkzaamheden maar identificeert met een identiteitsbewijs dat voldoet aan voorgaande eisen en waar dus een nationaliteit op staat.

Kopie
Van werknemers die rechtstreeks bij je in dienst komen, moet je een kopie van het identiteitsbewijs in je administratie bewaren. Dat mag voor uitzendkrachten niet! In de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) staat namelijk dat het verwerken van persoonsgegevens van werknemers alleen toegestaan is als dat noodzakelijk is. Sinds de Belastingdienst in 2014 bekendmaakte dat het opnemen van een kopie van het identiteitsbewijs van uitzendkrachten in je administratie niet meer nodig is, is het dus automatisch niet meer toegestaan.

Buitenlandse uitzendkracht: uitzondering op uitzondering
Hoewel je geen kopie van het identiteitsbewijs van een uitzendkracht mag bewaren in je administratie, geldt die regel niet voor buitenlandse uitzendkrachten die een niet-EU-nationaliteit hebben. 

WAV
Onder de EU-nationaliteiten vallen alle nationaliteiten van landen die lid zijn van de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) - Lichtenstein, Noorwegen en IJsland - en Zwitserland. Voor werknemers die een niet-EU-nationaliteit hebben, geldt op grond van artikel 15 van de Wet arbeid vreemdelingen (WAV) dat de inlenende werkgever een kopie van het identiteitsbewijs op moet nemen in de administratie. 

Gegevens
Je moet de identiteit van uitzendkrachten wel kunnen aantonen. Dat kun je doen door de volgende gegevens in je administratie over te nemen:

- Naam, adres en woonplaats;
- Geboortedatum;
- Burgerservicenummer (BSN);
- Nationaliteit;
- Soort, nummer en geldigheidsduur van het identiteitsbewijs;
- Specificatie van de gewerkte uren;
- Naam, adres en woonplaats van Go2 Payroll (Noorderplein 102-103, 7811 MG Emmen)
- (voor zover van toepassing) verblijfsvergunning of tewerkstellingsvergunning

Zorgplicht
Naast de verificatieplicht moet je bij uitzendkrachten ook voldoen aan de zorgplicht. Die houdt in dat je als werkgever alle werknemers – en in dit geval dus ook de uitzendkrachten – erop moet wijzen dat zij op de werkplek een origineel en geldig identiteitsbewijs bij zich moeten hebben. Dat mag ook een Nederlands of Europees rijbewijs zijn, ook al is dat voor je administratie niet voldoende. De zorgplicht houdt óók in dat je werknemers in geval van een controle op de werkvloer door bijvoorbeeld Inspectie SZW in de gelegenheid moet stellen om aan hun identificatieplicht te voldoen. Ze mogen het werk dan dus even neerleggen.

Paspoort


Bron: SalarisRendementNieuwsoverzicht